آدرس دهی و کلاس بندی IPv4

پروتکل های اینترنتی شامل چند کلاس آدرس دهی مختلف IP میباشد که بصورت کارآمد و موثر در وضعیت های مختلف با توجه به موقعیت ها طبق نیاز میزبان در شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.

به طور کلی, کلاس های IPv4 به پنج کلاس تقسیم بندی میشود (شناسایی هر کلاس از رو هشت بیت اول آدرس)

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید هر آدرس IP از چهار قسمت هشتایی (Octet) تشکیل شده است و هر Octet شامل هشت بیت (هر بیت میتواند 0 یا 1 باشد) می باشد.

تعداد شبکه ها و تعداد میزبان در هر کلاس را می توان با این فرمول بدست آورد:

 

تعداد هر شبکه = 2 به توان تعداد بیت های شبکه

(Number Of Networks = 2^network_bits)

تعداد میزبان = 2 به توان بیت های میزبان – 2

(2 – Number Of Hosts = 2^host_bits)

Class A Address:

همیشه اولین بیت 0 صفر است

که آدرس آن در مبنای 2 از 00000000 از 01111111 و در مبنای 10 آن از 1 تا 127 میباشد. (127 غیر قابل استفاده رزرو شده برای System loopback)

(IP starting from 1.x.x.x to 126.x.x.x only)

 

آدرس subnet mask آن بصورت زیر است:

255.0.0.0

 

این کلاس از IP میتواند 126 شبکه و 16777214 میزبان داشته باشد

 

0NNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH

 

Host = H = میزبان

N = Network = شبکه

(زمانی استفاده میشود که به تعداد زیادی میزبان نیازمندیم)

 

Class B Address

 

همیشه دو بیت اول آن 10 است

که آدرس آن در مبنای 2 از 10000000 از 10111111 و در مبنای 10 آن از 128.0 تا 191.255 میباشد.

(IP starting from 128.0.x.x to 191.255.x.x only)

 

آدرس subnet mask آن بصورت زیر است:

255.255.0.0

 

این کلاس از IP میتواند 16384  شبکه و 65534 میزبان داشته باشد

 

10NNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH

Class C Address

(اکثر دوربین های مداربسته در کلاس فرار میگیرند)

همیشه سه بیت اول آن 110 است

که آدرس آن در مبنای 2 از 11000000 از 11011111 و در مبنای 10 آن از 128.0 تا 191.255 میباشد.

(IP starting from 192.0.0.x to 223.255.255.x only)

 

آدرس subnet mask آن بصورت زیر است:

255.255.255.0

 

این کلاس از IP میتواند 2097152  شبکه و 254 میزبان داشته باشد

 

110NNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH

(زمانی استفاده میشود که به شبکه زیادی نیاز داشته باشیم)

Class D Address

همیشه چهار بیت اول آن 1110 است

که آدرس آن در مبنای 2 از 11100000 از 11101111 و در مبنای 10 آن از 128.0 تا 191.255 میباشد.

(IP starting from 224.0.0.0 to 239.255.255.255 only)

 

کاربرد این کلاس برای Multicasting میباشد

این کلاس subnet mask ندارد

 

Class E Address

این کلاس برای انجام ازمایش و تحقیقات رزرو شده

(class ranges from 240.0.0.0 to 255.255.255.254)

و این کلاس همانند کلاس D فاقد subnet mask است

 

 

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید